Mati Simchovitz law firm

מתי שמחוביץ

 משרד עורכי-דין

 

תחומי עיסוק

בנקאות

תחום המשפט הבנקאי משליך ומקיף על רבות מהפעילויות השגרתיות בחיינו. למעשה, כל אחד, בין כיחיד ובין כעסק, בין אדם ובין תאגיד, נזקק לפעילות בנקאית לטיפול ולתיווך כספים,  ובמסגרת זו – נוגע בתחומי המשפט הבנקאי.

 

פתיחת חשבון בנק, הסכמים בין בנק ללקוחותיו, ניהול חשבון בנק, אישור מסגרות אשראי על סוגיהן השונים, גביית עמלות וריביות, משיכת שיקים, סירוב לשיקים, הגבלת חשבון, הנפקת כרטיסי אשראי, חסימת כרטיסי אשראי, חיובים בכרטיסי אשראי, קבלת הלוואות, הרשאות לפעול בחשבון בנק, ירושות חשבונות בנק, עיקולי חשבונות בנק, פעילויות בחשבון רדום או מוקפא, סגירת חשבון, גביית חובות, שעבודים, שטרי חוב, משכנתאות, משכונים, ערבויות וערבים, ערבויות בנקאיות – כל אלו הן פעולות המוסדרות בתחום המשפט הבנקאי, בהן מתמחה משרדנו.

תחום משפטי זה נפרש הן על בנקים מסחריים, הן על בנקים למשכנתאות, והן על בנקים להשקעות.

 

משרדנו מתמחה בתחום המשפט הבנקאי על כל היבטיו, וייתן פתרון משפטי אולטימטיבי לכל אחד מהנושאים הקשורים לתחום משפטי זה, לכל בעיה, עסקה, מו"מ או תביעה בתחום.

 

אנו מייצגים בנקים הן בתביעות כנגד לקוחות  והן בתביעות המוגשות כנגד הבנקים .

 

במסגרת ליטיגציה בנקאית אנו עוסקים בכל הנושאים הקשורים לדיני הבנקאות ולמשפט מסחרי, לדוגמא:

 

סירוב לפתיחה ו/או לניהול חשבון בנק

התניית שירות בשירות.

סירוב להעניק מסגרת אשראי, ביטול מסגרות אשראי ותביעות וסעדים זמניים קשורים.

ערבויות, ערבים וטענות ערבים כנגד הבנק.

כיבוד שיקים שלא כדין.

סירוב לכבד שיקים.

סילוק הלוואות ובעיות המתעוררות מכך.

חישובי הלוואות.

טענות בגין גביית ריביות או הצמדה.

סירוב להעניק כרטיס אשראי, חסימת כרטיס אשראי.

סירוב למתן הרשאות.

פעילויות בחשבון רדום.

סגירת חשבון.

גביית חובות.

יצירת שעבודים ומימוש שעבודים, תביעות בגין מימוש שלא כדין.

יצירת משכנתאות ומימוש משכנתאות, תביעות בגין מימוש שלא כדין. תביעות בגין כפל פרמיות, ביטוחי חיים, ביטול משכנתאות.

 

ייצוג בפירוקי חברות  ופשיטות רגל, כינוס נכסים.

תביעות בגין גביות יתר.

הלבנת הון, דיווח לרשויות, סירוב לבצע פעולות בשל חשד להלבנת הון.

תביעות לשון הרע ונזיקין בגין פעולות בנקאיות.

תביעות בגין זיופי שיקים.

בקשות לאישור עיקול, תביעות בגין עיקולים ונזקי עיקולים,  עיקול שלא הוסר.

טענות על הפרת חובות אמון או חובת זהירות של בנקים, רשלנות בנקים, הפרת חובות חוזיות של בנקים, פעילות שלא בתום לב של בנקים.

 

עיסוקו האינטנסיבי של המשרד בתחום הבנקאות הביא למומחיות בכל הקשור לדיני בנקאות, חידושים והתפתחויות בנושאים בנקאיים, וכן היכרות מעמיקה עם המסמכים הבנקאיים המשמשים את המערכת הבנקאית בתחומי הפעילות השונים.

 

כמו כן, מתמחה המשרד בתחום של חוק שיקים ללא כיסוי- הגבלת חשבון, ומייצג בתחום זה בנקים ולקוחות פרטיים שנים רבות.

 

בנוסף לייצוג בנקים מייצג משרדנו לקוחות פרטיים בכל תחומי דיני הבנקאות המפורטים לעיל.

 

משרדנו צבר ניסיון רב ביותר בתחום זה ויעניק תמיכה וליווי מלאים, החל משלב הייעוץ וההדרכה הראשוניים, ועד לייצוג משפטי. אנו יודעים שאלמנט הזמן הוא לעיתים קריטי בתביעות מתחום המשפט הבנקאי, ואנו עומדים לרשות לקוחותינו בכל זמן, על פי הצורך, ופועלים בכל הערכאות המשפטיות, בכל רחבי הארץ.

 

 

Copyright © Mustache 2015