Mati Simchovitz law firm

מתי שמחוביץ

 משרד עורכי-דין

 

תחומי עיסוק

ליטיגציה ותביעות אזרחיות

משרדנו מתמחה ובעל ניסיון עשיר בניהול סכסוכים והליכים משפטיים שונים ומגוונים בתחום הליטיגציה המסחרית.

 

עורכי הדין במחלקה זו הינם בעלי מיומנות רבה בהופעות בבתי המשפט ובפני טריבונלים שיפוטיים, מיומנות הנחוצה להשגת התוצאה המרבית עבור הלקוח.

 

אנו מייצגים את לקוחותינו בבתי המשפט השונים בכל רחבי הארץ בערכאות השונות, בהליכים בסדר דין מקוצר,  בסדר דין מהיר, ובסדר דין רגיל.

במסגרת זו, אנו פועלים להשגת סעדים זמניים בהתאם לצורך הקיים.

במסגרת ייצוג לקוחות המשרד, מופיעים עורכי הדין ממחלקת הליטיגציה במשרדנו בערכאות השונות ברחבי הארץ, ובהן:

בתי משפט השלום,

בתי משפט המחוזיים (כערכאה דיונית וכערכאת ערעור),

בית המשפט העליון,

בתי הדין לעבודה,

לשכת המפקח/ת על המקרקעין,

לשכת ההוצאה לפועל,

בתי המשפט לענייני משפחה.

 

אנו מייצגים את לקוחותינו בהליכי גישור ובוררות, ויש לנו ניסיון רב גם בניהול סכסוכים מורכבים מחוץ לכותלי בית המשפט.

 

במסגרת זו, מנהלים עורכי הדין ממחלקת הליטיגציה במשרד דיונים מורכבים, לרבות בבקשות לסעדים זמניים, חקירות עדים והוכחות, טיעונים וסיכומים בעל פה.

 

בין היתר, משרדנו עוסק בתביעות בעניינים אלו:

 

בנקאות,

סעדים  הצהרתיים,

שטרי חוב, שיקים ,

חיובים ,

התנגדויות לביצוע שטרות,

טענת "פרעתי",

לשון הרע,

הליכים שמקורם חוזי,

תביעות הנובעות מחוזים,

מאבקי שליטה בתאגידים ובמיזמים משותפים,

הליכים הנוגעים לאחריות נושאי משרה,

הרמות מסך,

כינוסים, פירוקים ופשיטות רגל,

תביעות לגביית חובות כספיים,

מכרזים,

 

הגנת הפרטיות,

פינוי מושכר/סילוק יד,

הליכים מינהליים שונים.

 

לצד ההישגים בין כותלי בתי המשפט,בוררויות וגישורים, אנו מעניקים ללקוחותינו פתרונות מסחריים מגוונים שנועדו למנוע נקיטת הליכים משפטיים, זאת, נוסף על ייעוץ בסיסי שוטף.

Copyright © Mustache Studio 2017