Mati Simchovitz law firm

מתי שמחוביץ

 משרד עורכי-דין

 

תחומי עיסוק

עסקאות מסחריות

במשרדנו מחלקה לעסקאות מסחריות, המלווה את לקוחותינו  משלב הייזום ועד לחתימה על הסכמים מסחריים ויישומם, כולל ניהול מו"מ בכל שלבי העסקאות, וליווי וטיפול ביישום ההסכמים,  וזאת בעסקאות ובתהליכים עסקיים מסוגים שונים.

 

העסקאות והתהליכים העסקיים בהם אנו מתמחים כוללים בין היתר – ליווי, ייצוג ועריכת הסכמים מסחריים לסוגיהם,

ליווי פעילות עסקית שוטפת ברמה יומיומית בהתאם לצרכי הלקוח,

עסקאות השקעה מסוגים שונים,

הסכמים לביצוע עבודות קבלניות,

הקמת חברות, שותפויות ומיזמים משותפים,

רישום תאגידים ודיווחים שוטפים לרשויות,

הקמת/פרוק שותפויות ועמותות,

ליווי דרגי הניהול ןאורגנים אחרים בחברה בעבודתם השוטפת,

מתן חוות דעת בנושאים הנוגעים לפעילות התאגיד,

הכנת הסכמים שונים הדרושים לפעילות התאגיד (כגון: הסכמי עבודה וקבלנות, הסכמי ספקים, הסכמי קבלני ביצוע, הסכמי שיתוף פעולה, הסכמי ייצוג וסוכנויות, הסכמי ייעוץ, הסכמים עם לקוחות),

הכנת מסמכים שונים הדרושים לפעילות התאגיד (ובכלל זה: דיווחים הנדרשים על ידי רשויות שונות),

ניהול הליכי מכרזים וייעוץ וליווי משפטי של מתמודדים במכרזים.