Mati Simchovitz law firm

מתי שמחוביץ

 משרד עורכי-דין

 

תחומי עיסוק

ייפוי כוח מתמשך

מדובר במסמך משפטי שנועד להגן על אדם ביום שבו לא יוכל עוד לקבל החלטות הנוגעות לגורלו - כתוצאה מזקנה, מחלה או תאונה. באמצעות המסמך, קובע האדם מראש מי מבני משפחתו/מקורביו, יטפל בו וכיצד - גם במישור הרפואי וגם במישור הרכושי.

 

ייפוי הכוח המתמשך הנו תחליף מתקדם בייחס למנגנון האפוטרופסות המסורבל, שכן, הוא חוסך את הצורך בפניה לבית המשפט, ומאפשר לכל אחד לקבוע בעצמו מי יקבל החלטות עבורו בעת הצורך.

 

עריכת ייפוי הכוח המתמשך נעשית רק בפני עורכי דין שהוסמכו ע"י משרד המשפטים. הסמכה שניתנה למשרדנו מאפשרת לנו להעניק שירות זה.

 

Copyright © Mustache 2015